نمایش دادن همه 11 نتیجه

ساینا

امتیاز

خوب

از 40 رای

3.63

شاهین

امتیاز

خوب

از 39 رای

3.56

کوییک

امتیاز

متوسط

از 9 رای

3.11

چانگان ایدو

امتیاز

عالی

از 3 رای

4.67

پراید 131 SE

امتیاز

بد

از 2 رای

2

پراید 131 SX

امتیاز

متوسط

از 2 رای

3

تیبا 2 EX

امتیاز

خوب

از 2 رای

3.5

تیبا SX

امتیاز

خوب

از 2 رای

4

کوییک R

امتیاز

متوسط

از 2 رای

3

کوییک S

امتیاز

خوب

از 2 رای

4

تیبا EX

امتیاز

متوسط

از 1 رای

3